Wanneer zijn jouw oren voor het laatste gewassen? Get real.

Geplaatst op 29 09 2016

Leiderschap vergt moed.  Alle moed begint met het onder ogen zien van de werkelijkheid. Leiders met durf leven in de realiteit. Laffe leiders houden hun fantasie in leven. Ik heb gebruik een belangrijke thermometer of eigenlijk vuistregel voor iemands moed: hoe meer feedback en tegenspraak iemand organiseert hoe moediger hij is. Dat maakt namelijk duidelijk hoeveel een leider  de realiteit toelaat.

Drie gewetensvragen om te onderzoeken hoe lastig jij het jezelf – laat – maken:

  1. Wanneer heeft iemand je voor het laatst eens flink de oren gewassen?
  2. Wanneer heb je voor het laatst om stevige feedback gevraagd?
  3. Stimuleer jij je management(team) of organisatie tot feedback en tegenspraak?

In de smalle betekenis hebben we het vaak over feedback op gedrag. Dat krijgt terecht veel aandacht. Maar feedback in brede zin is minimaal zo belangrijk.

  • Hoe kijken klanten werkelijk naar jouw organisatie?
  • Wat vindt je MT werkelijk van je laatste besluit?
  • Kloppen de cijfers werkelijk dit jaar?
  • Hoeveel vertrouwen heeft de bank werkelijk?
  • Wat zit er nu werkelijk achter de lagere scores in het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek?

De neiging kan zijn om je antwoorden op deze vragen wat te verdoezelen of  te relativeren. Maar juist door de werkelijkheid toe te laten groeit je moed. Het zal niet altijd leuk zijn maar daar dat kan ook niet als je leidinggeeft.

its-time-to-get-real-1Moed naar buiten begint met moed naar binnen. Ik zie dagelijks dat leiders die op de kritieke momenten lef tonen het vermogen hebben om zichzelf met al hun zwakheid, kracht en angst onder ogen te zien. Ze weten haarfijn wat hen drijft en  wat hen doet afdrijven. En niet onbelangrijk: zij hebben de ballen om hun eigen lafheid onder ogen te zien. Twee pittige vragen om je eigen moed naar binnen te prikkelen:

  • Wat of wie ga jij uit de weg?
  • Wat is jouw grootste leiderschapsangst? Of: Wat is het ergst dat jouw als leider kan gebeuren?